Ukraiński Portal
Oświatowy
w Polsce

Український освітній
портал у Польщі

O nas

O fundacji

Fundacja "PROSVITA", założona została w 2015 roku i jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Swoją nazwą fundacja nawiązuje do powstałego w 1868 roku we Lwowie ukraińskiego towarzystwa oświatowego, kulturalnego, obywatelskiego i społecznego «ПРОСВІТА». Towarzystwo to odegrało doniosłą rolę w kreowaniu i rozwoju życia społecznego Ukraińców w Galicji. Chcemy te działania nie tylko kontynuować, ale także pokazać, że my - współczesna mniejszość ukraińska w Polsce - pomimo różnych historycznych wydarzeń i życia w zupełnie odmiennych czasach i warunkach - stanowimy nierozerwalną ciągłość: tradycji i woli rozwoju swojej tożsamości.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Prowadzimy także działania służące krzewieniu idei demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz jego budowy. Promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Osvita

Działamy w Polsce oraz za granicą RP.

KRS: 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP: 765-169-15-98
REGON: 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Na stronie

Odsyłacze graficzne do wybranych działów na naszej stronie internetowej

Aktualności
Scenariusze lekcji
Metodyka
Zajęcia pozalekcyjne

Galeria zdjęć

Warto odwiedzić

Warto odwiedzić

Kijów – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Od IX w. Kijów był stolicą Rusi Kijowskiej, od 1363 należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ma status miasta wydzielonego i jest ośrodkiem administracyjnym obwodu kijowskiego. Stanowi także największy ośrodek przemysłowy i kulturalno-naukowy kraju.

Odessa to największy port morski Ukrainy, leżący nad Morzem Czarnym, transportujący ziarno, cukier, węgiel, cement, metale, drewno i produkcję przemysłu maszynowego. To także baza morskiej floty i duży węzeł kolejowy.

Odessa jest także postrzegana jako duże uzdrowiskowe centrum. Znajdują się tu liczne plaże i sanatoria. Do zabytków Odessy można zaliczyć: Pałac Woroncowów z XIX wieku, Schody Potiomki-nowskie, Filharmonię Miejską, Teatr Opery i Baletu, synagogę z XIX wieku, latarnię morską i Odeskie katakumby.

Bukowina to obszar na terenie Ukrainy i Rumunii leżący pomiędzy Karpatami i Dniestrem. Charakterystyczny krajobraz ukraińskiej Bukowiny to pokryte lasem wzniesienia dochodzące do 537 m n.p.m. Lecz najistotniejszą cechą tego regionu to zróżnicowanie etniczne.

Żyją tu Ukraińcy, Rumuni, Polacy, Żydzi, Niemcy, Ormianie i Lipowani, co również odzwierciedla architektura.

Osvita
Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420